Przyjazny sklep

Mapa sklepów
Open login panel

Stowarzyszenie Kupców Polskich "Przyjazny Sklep" zostało założone w lutym 2006r.

W grupie założycielskiej znaleźli się właściciele sklepów należących uprzednio do Grupy Handlowej "Sklepy dla Ciebie". Jesteśmy społeczną organizacją kupiecką,działającą na terenie województwa mazowieckiego.

Ideą stowarzyszenia jest skumulowanie wspólnych działań poszczególnych sklepów (właścicieli), mających na celu stworzenie bezpiecznego gruntu do prowadzenia działalności gospodarczej. Działanie w grupie jest warunkiem prawidłowego i sprawnego funkcjonowania stowarzyszenia. Wspólne negocjacje z dostawcami umożliwiają uzyskanie atrakcyjnych cen zakupu, organizowanie jednolitych promocji, reprezentację interesów kupieckich w środowiskach lokalnych oraz we współpracy z samorządami.

Zgodnie z prawem o stowarzyszeniach oraz statutem Stowarzyszenia Kupców Polskich "Przyjazny Sklep" zarząd pracuje społecznie nie pobierając żadnego wynagrodzenia.

W skład zarządu wchodzą kupcy prowadzący własne sklepy, co jest gwarancją dbałości o interesy sklepów zrzeszonych w stowarzyszeniu.

W ramach stowarzyszenia powstała Grupa Zakupowa, w której na chwilę obecną działają 54 sklepy z województwa mazowieckiego. Są to sklepy osiedlowe działające w systemie tradycyjnym jak i samoobsługowym.

"Przyjazne Sklepy" z założenia mają być przyjazne dla klientów,dostawców oraz producentów.